საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს "აითისოლუშენს"
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405332670
სს "საქართველოს ბანკი"
IBAN ანგარიში: GE36BG0000000161198642

ელ.ფოსტა
sales@plug.ge
ტელეფონი
595302288